Дарения

Сдружение „Емоция“ е неправителствена организация с обществено полезна дейност, регистрирана от Варненски окръжен съд на 16.05.2016 година и вписана в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност към Министерство на Правосъдието на Република България под № 20160711036.

Сдружението е регистрирано и в регистър БУЛСТАТ под № 177025608 .

Сдружението набира средства чрез дарения, като всички набрани средства се използват единствено и само за постигане целите на организацията, за благотворителни и социални дейности.

 Извършване на дарения в полза на Сдружение с нестопанска цел „Емоция“

Сдружението приема дарения чрез банков превод. 

БАНКОВА СМЕТКА:

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

IBAN: BG 75 UBBS 80021047711040,  валута: BGN

Контакт със Сдружение с нестопанска цел „Емоция“:

Може да се свържете с нас на телефон +359 878 676-477 или на имейл адрес emocia.npo@gmail.com.

С уважение:

Красимира Начкова- Председател на Управителен съвет на Сдружение с нестопанска цел „Емоция“, гр. Варна.