Услуги

6

Лицензирани специалисти

20

Години комбиниран опит

  • Диагностична и корекционна работа с деца с комуникативни нарушения. 
  • Психиатрична консултация и психотерапия.
  • Психологическа консултация и терапия на деца с поведенчески и емоционални разстройства. 
  • Подпомагане на учебната дейност на деца със специални образователни потребности. 
  • Ерготерапевтична оценка за установяване на дейностни проблеми. 
  • Ерготерапия и арттерапия. 
  • Биофийдбек терапия. 
  • Рехабилитация и индивидуални занимания на деца по време и след продължителна хоспитализация. 
  • Семейно консултиране и подкрепа.
  • Онлайн консултации и консултации по телефона, 

Алтернативен вариант на психотерапията, психологичното или психиатричното консултиране. Могат да се използват, както при кризисна ситуация или остро състояние, така и като форма на системна работа върху конкретен проблем.

Услугата се извършва по скайп или телефон, след предварително записан и платен час. Първият контакт е безплатен в рамките на 20мин.

За връзка с нас може да използвате: 

e- mail: emocia.npo@gmail.com;

skype: Emotion.npo cfps

телефони:

офис: +359 878 67 64 77

Димитър Горчев- психолог:  +359 888 325 759

Светла Христова- психолог: +359 884 560 493

Заплащането за онлайн консултация/ терапия и консултиране по телефона, може да се извърши по банков път:

Сдружение с нестопанска цел „Емоция“

Обединена българска банка

IBAN: BG 75 UBBS 80021047711040,  BIC: UBBSBGSF валута: BGN